หน้าแรก
 
อรรถกถา พิมพ์
๑๑ เมษายน ๒๕๔๖


.....อรรถกถา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฏก เรียกว่า คัมภีร์อรรถกถา บ้าง ปกรณ์อรรถกถา บ้าง

.....อรรถกถา เป็นชื่อของคัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งอธิบายคำหรือความที่ยากในพระไตรปิฏกศัพท์ๆ บ้าง ยกข้อความหรือประโยคยาวๆ มาขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้าง แสดงทัศนะและข้อวินิจฉัยของผู้แต่งสอดแทรกเข้าไว้บ้าง ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอุปการะแก่ผู้ศึกษาพระไตรปิฏกรุ่นหลังๆ มาก
ผู้แต่งหนังสืออรรถกถา เรียกกันว่า พระอรรถกถาจารย์ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และได้แต่งหนังสืออรรถกถาอธิบายพระไตรปิฏกไว้ครบทั้งหมด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org