หน้าแรก
 
อังคาส พิมพ์
๑๖ เมษายน ๒๕๔๖


.....อังคาส หมายถึงการเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ การดูแลปรนนิบัติพระในขณะฉัน เป็นคำโบราณที่เลือนลางไปมาก

.....อังคาส เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีสืบมาแต่สมัยพุทธกาล กล่าวคือในขณะที่พระฉันภัตตาหารอยู่จะมีผู้คอยรับใช้พระ ดูแลอาหารมิให้ขาดเหลือคอยประเคน คอยหยิบจับของส่งให้ เป็นต้น เรียกการปฏิบัติเช่นนั้นว่า "คอยอังคาส" เช่น

....."พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอังคาสพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยพระหัตถ์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จจึงเสด็จกลับ"
ธรรมเนียมอังคาสเช่นนี้ยังถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในงานพระราชพิธียังถือเคร่งครัดอยู่

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org