หน้าแรก
 
อังสะ พิมพ์
๑๗ เมษายน ๒๕๔๖

.....อังสะ คือผ้าที่พระภิกษุสามเณรสวมเฉวียงบ่า เรียกว่า ผ้าอังสะ

.....อังสะ เป็นผ้าที่มีลักษณะเหมือนสไบเฉียงของผู้หญิง คือมีบ่าด้านเดียว เย็บติดกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งติดกระดุมบ้าง ติดสายสำหรับผูกให้กระชับในเวลาสวมบ้าง ติดกระเป๋าไว้ด้านหน้าบ้าง ด้านที่เย็บติดกันบ้างเวลาใช้ สวมปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา

.....อังสะ มีคติเหมือนเสื้อกล้ามหรือเสื้อชั้นใน ใช้สวมใส่ขณะที่อยู่ตามลำพังหรือทำงานเพื่อให้ไม่ดูเปลือยกายท่อนบน สมัยพุทธกาลไม่ปรากฏว่ามีการใช้ผ้าอังสะ แม้ในประเทศไทยพระสงฆ์สมัยเก่าก็ไม่นิยมสวมอังสะ คงถือคติแบบชายไทยสมัยโบราณที่ไม่นิยมสวมเสื้อเวลาอยู่ตามลำพัง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org