หน้าแรก
 
อัตตาธิปไตย พิมพ์
๑๙ เมษายน ๒๕๔๖


.....อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่

.....อัตตาธิปไตย หมายถึงความถือตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นประมาณ ถือความคิดของตนเป็นหลัก คือกิริยาของคนที่ทำสิ่งใดก็นึกถึงตัวเองนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ คำนึงถึงแต่เกียรติยศชื่อเสียง ความมีหน้ามีตาของตนเป็นหลัก

.....อัตตาธิปไตย เป็นเหตุให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น แม้ว่าบางครั้งจะใจกว้างช่วยเหลือคนอื่นหรือฟังคนอื่นก็เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org