หน้าแรก
 
อันเตวาสิก พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๖


......อันเตวาสิก แปลว่า ผู้อยู่ภายในสำนัก คือ ศิษย์มาขออยู่ภายในสำนักด้วย หรือศิษย์ผู้อยู่ในปกครอง

......อันเตวาสิก เป็นคำเรียกพระภิกษุผู้มาขออยู่อาศัยกับอาจารย์หรือผู้ที่มิได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของตน เช่นบวชจากวัดนี้แล้วไปอยู่จำพรรษาวัดอื่นเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกหรือเป็นศิษย์ของวัดนั้น และอยู่กับอาจารย์ใดก็เป็นอันเตวาสิกของอาจารย์นั้น

.....อันเตวาสิก มีธรรมเนียมการปฏิบัติอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ด้วยโดยเฉพาะตามพระวินัยเรียกว่า อาจริยวัตร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org