หน้าแรก
 
อุปนิสินนกถา พิมพ์
๒๕ เมษายน ๒๕๔๖

.....อุปนิสินนกถา แปลว่า การพูดกับคนที่อยู่ใกล้ๆ

.....อุปนิสินนกถา หมายถึงการพูดคุยกับแขกหรือคนที่ไปมาหาสู่ด้วยความเป็นกันเองในเรื่องต่างๆ แต่สอดแทรกข้อธรรม ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คำแนะนำ คำตักเตือน คำปลอบใจ คำชักชวนให้ทำความดี เป็นต้นเข้าไปในการพูดคุยนั้นด้วย ไม่ได้หมายถึงการคุยถึงเรื่องสัพเพเหระที่ไม่เป็นประโยชน์ทางธรรม

.....อุปนิสินนกถา เป็นวิธีสอนธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติประจำ โดยทรงไต่ถามสุขทุกข์แล้วทรงให้สติเตือนใจบ้าง ให้กำลังใจบ้างให้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องบ้าง แล้วแต่กรณี ทำให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจหายทุกข์ก็มี ได้ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นก็มี ได้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องก็มี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org