หน้าแรก
 
อุปสัมปทาเปกข์ พิมพ์
๒๗ เมษายน ๒๕๔๖


.....อุปสัมปทาเปกข์ แปลว่า ผู้เพ่งจะอุปสมบท,ผู้มุ่งจะบวช คือผู้ขอเข้ามาบวชหรือที่เรียกสามัญว่า นาค นั่นเอง

.....อุปสัมปทาเปกข์ หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยและมีผู้รับรองในที่ชุมนุมสงฆ์คือพระอุปัชฌาย์แล้ว สงฆ์จึงทำพิธีอุปสมบทให้
คุณสมบัติของอุปสัมปทาเปกข์ข้อใหญ่ๆ คือ เป็นมนุษย์ เป็นบุรุษ ไม่มีหนี้สิน มีอายุครบ ๒๐ ปี มีอวัยวะครบถ้วน มีบาตรจีวร บิดามารดาอนุญาต ไม่มีโรคร้ายแรง ไม่พิการจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้ เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org