หน้าแรก
 
อะไร ทำจริง พิมพ์
๓ เมษายน ๒๕๔๖


คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ที่เขาทำกันไม่ได้ ไม่สำเร็จ เพราะทำไม่จริง เจออะไรนิด อะไรหน่อย ก็ไม่สู้แล้ว ทั้งๆ ที่จบสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนคนที่ไม่มี ก. ข. ก็ไม่กระดิกหู ไม่จบอะไรสักอย่างถ้ามีแต่ "จริง" ตัวเดียว ก็ทำได้สำเร็จ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org