หน้าแรก
 
สำรวจตัวเอง พิมพ์
๔ เมษายน ๒๕๔๖


.....ก่อนนอน ให้นั่งสมาธิก่อน แล้วค่อยนอน เริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเองทุกอย่าง ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหน ทำกรรมอะไรไว้บ้าง พิจารณาไปเรื่อยๆ ละเวร ละกรรม ละความชั่วทุกชนิด ละความบกพร่องในการประพฤติธรรม

.....เวรกรรมต่างๆ พยายามละเสีย อย่าให้ติดตัวเราไปแม้ชั่วคืนเดียวก็ตาม ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ละความชั่วให้หมด แล้วคิดปรับปรุง ทำแต่ความดีตลอดไป ทำอย่างนี้ทุกๆ วัน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org