หน้าแรก
 
อย่าอยากเด่นอยากดัง พิมพ์
๕ เมษายน ๒๕๔๖


.....ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส จึงจะเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง แต่ถ้าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส จะต้องหกคะเมนตกลงมา พอทำอะไรได้สักหน่อยหนึ่ง ก็อยากดัง อยากเด่น โดยไม่ดูพื้นฐานของตัวเองว่า สร้างพื้นฐานความดีมามากน้อยแค่ไหน

.....มองดูแค่ปลายเหตุนิดเดียว เหมือนกับการสร้างบ้านที่พื้นฐานไม่ดี พื้นฐานทำไว้แค่นิดหน่อย แต่พอสร้างบ้านไปแล้วอยากได้ใหญ่ๆ โตๆ ในที่สุดบ้านนั้นก็มีแต่พังอย่างเดียว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org