หน้าแรก
 
คนอวดรู้ พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๔๖

คนอวดรู้..มัวแต่สู้กัน คนที่รู้จริง ไม่ต้องอวดกับใคร จึงชนะในที่สุด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org