หน้าแรก
 
พึ่งธรรมะเสมอ พิมพ์
๙ เมษายน ๒๕๔๖


.....เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไร อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา ปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธิ จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org