หน้าแรก
 
พึ่งธรรมะให้มากๆ พิมพ์
๑๐ เมษายน ๒๕๔๖

.....พยายามนั่งธรรมะให้มากๆ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย บาปก็เกิดแก่ใจเรา แค่เราทำสมาธิให้มั่นคง บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอๆ บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org