หน้าแรก
 
อย่าอวดเก่ง พิมพ์
๑๕ เมษายน ๒๕๔๖

.....พวกเราต้องอย่าถือตัว อย่าอวดเก่งนะ แม้ว่าตัวเราเองจะเก่ง มีอำนาจ มีงานทำมากน้อยแค่ไหน ก็ให้อ่อนน้อมและอดทนเอาไว้
พวกเราต้องจำไว้ให้ดี และอธิษฐานกำกับไว้ว่า อย่าเผลอสติเรื่องนี้เป็นอันขาด ไม่อย่างนั้นแล้ว เราจะเสียคน จะไปได้ไม่ตลอด จะไม่มีวิชชา ไม่มีความรู้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org