หน้าแรก
 
แบกบุญ แบกบาป พิมพ์
๑๖ เมษายน ๒๕๔๖


.....ใครทำกรรมไว้ ก็แบกเอาไปเองนั่นแหละ ใครทำบุญก็แบกบุญไป ใครทำบาปก็แบกบาปไป ใครทำอะไรกับเรา เขาก็แบกเอาไปเอง ใครเขาว่าเจ็บๆ แสบๆ เราอย่าไปถือเขา อย่าไปโกรธเขา อโหสิกรรมให้เขา มันก็หมดเรื่อง ให้หมดเวรหมดกรรมกันไปตั้งแต่ภพชาตินี้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org