หน้าแรก
 
หนีไม่พ้น พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๖

.....คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ใจของเรา จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน ใครสั่งสมอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น สร้างความดี สร้างกุศล ก็ได้บุญ ได้ความสุข


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org