หน้าแรก
 
เลือกคบบัณฑิต พิมพ์
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖

การคบคนนั้นต้องเลือก บางคนคบได้นอกรั้ว บางคนคบในบ้านได้ คนไม่ดี ไม่ควรคบ เพราะเราอาจจะติดเชื้อเอาได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org