หน้าแรก
 
สมาธิทำให้เกิดปัญญา พิมพ์
๒๓ เมษายน ๒๕๔๖

.....เวลาเราคิดอะไรไม่ออก ให้หลบไปเงียบๆ ไปนั่งสมาธิ เอาใจรวมเข้าไปในตัว แล้วรวมงานทั้งหมดของเราเข้าไปไว้ในตัวด้วย เราจะคิดออก เราจะจัดแผนงานของเราออกว่า จะต้องทำอะไร ทำอย่างไร จะเห็นชัด นั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญา นั่งเงียบๆ สักพัก จะคิดวางแผนออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org