หน้าแรก
 
รักศักดิ์ศรี พิมพ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

จามรีขนข้องอยู่ หยุดปลด

ชีพบ่รักรักยศ ยิ่งไซร์

สัตว์โลกซึ่งสมมติ มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้ ยศซ้องสรรเสริญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org