หน้าแรก
 
ใจอยู่กับธรรมะแล้วจะชนะ พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๖

.....ไม่ว่าใครจะว่า เถียง หรือทะเลาะกับเรา จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่กว่า ให้เขาพูดและว่าไป เราเอาชนะด้วยความเงียบก่อน เขาพูดไป พอเหนื่อย ก็หยุดเอง ปล่อยให้เขาโกรธ มีอารมณ์ว่าไปคนเดียว เราเงียบและเอาใจอยู่กับธรรมะ แล้วจะชนะ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org