หน้าแรก
 
รูป พิมพ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

รูป

รูป แปลว่า สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม สิ่งที่แตกสลาย สิ่งที่แปรผันได้ หมายถึง รูปร่างที่มองเห็นได้ด้วยตา คือร่างกายหรือตัวตนของคน สัตว์ สิ่งของ

รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. ส่วนที่ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม เช่น ผม กระดูก เลือด หนอง ไฟธาตุ ลมหายใจ เรียกว่า มหาภูตรูป

2. ส่วนที่อาศัยร่างกายอยู่ เช่น ประสาท สัมผัส ชีวิต ความเป็นชายหญิง เป็นต้น เรียกว่า อุปาทายรูป

รูป เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ 5

รูป ในภาษาธรรมมิได้หมายถึงภาพถ่าย ภาพเขียน หรือรูปภาพตามความหมายแบบภาษาโลก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org