หน้าแรก
 
เหตุและผล พิมพ์
๓๐ เมษายน ๒๕๔๖

สักการะเขา เขาก็สักการะตอบ
เคารพเขา เขาก็เคารพตอบ
บูชาเขา เขาก็บูชาตอบ
ไหว้เขา เขาก็ไหว้ตอบ

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๐๓,๑๒๐๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org