หน้าแรก
 
เมื่ออยู่ต่างแดน พิมพ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เมื่ออยู่ต่างแดน
แม้จะมีปัญญาเสมอด้วยดวงตะวัน
คนฉลาดต้องอดทนให้ได้
แม้แต่คำขู่ตะคอกของคนรับใช้

ทัททรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org