หน้าแรก
 
นักบวช พิมพ์
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

นักบวชผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยการขอ
เมื่อขอสิ่งที่ควรขอ ในเวลาที่ควรขอ
ย่อมทำให้ผู้อื่นได้บุญ
ทั้งตนเองก็เป็นอยู่ได้


อัฏฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๓๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org