หน้าแรก
 
สิ่งที่ต้องการ พิมพ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ยามคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า
ยามประชุมปรึกษา ย่อมต้องการคนหนักแน่น
ยามมีข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก
ยามมีปัญหาเกิดขึ้น ย่อมต้องการผู้รู้

มหาสารชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org