หน้าแรก
 
โลกธรรม พิมพ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

โลกธรรม แปลว่า เรื่องของโลก ธรรมดาของโลก สิ่งที่มีอยู่ประจำในโลก ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้ ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม

โลกธรรม มี 8 ประการ คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์

โลกธรรม มี 8 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. อิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่คนทั่วไปต้องการได้แก่ มีลาภ มียศ สรรเสริญ สุข

2. อนิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่คนทั่วไปในต้องการ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทาทุกข์

หลักปฏิบัติเมื่อถูกโลกธรรม คือทำใจให้หนักแน่น เป็นกลางๆ ไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อได้รับอิฎฐารมณ์ ไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อได้รับอนิฎฐารมณ์ จะไม่ทุกข์มาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org