หน้าแรก
 
ศีล 2 พิมพ์
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ได้ยินมาว่า
ศีลเป็นสิ่งที่ดีงาม
ศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลก

สีลวีมังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org