หน้าแรก
 
การให้ 2 พิมพ์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เมื่อมีน้อย ก็ควรให้แต่น้อย
เมื่อมีปานกลาง ก็ควรให้ปานกลาง
เมื่อมีมาก ก็ควรแบ่งให้มาก
การไม่ให้เลย ดูไม่เหมาะ

โกสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๒๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org