หน้าแรก
 
ผู้ถึงความย่อยยับ พิมพ์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ผู้ใด มีผู้หวังดี มุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูล
ช่วยว่ากล่าวตักเตือนอยู่ แต่ไม่ยอมทำตาม
ผู้นั้น ย่อมถึงความย่อยยับ นอนเสียใจอยู่
เหมือนกาไม่เชื่อคำนกพิราบ
เลยตกอยู่ในมือศัตรู

กโปตกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org