หน้าแรก
 
มิตร 1 พิมพ์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ความสุขกายสบายจิตจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้
เพราะสังสรรค์กับมิตรคนใด
ผู้ฉลาดพึงทำปฏิบัติแบบมิตรนั้น
ให้มีอยู่เสมอในตน ในกิจกรรมทุกอย่าง

พยัคฆชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๑๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org