หน้าแรก
 
ไม่คู่ควร พิมพ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

นพคุณใส่เบ้าสูบ แสนที

ค้อนเหล็กรุมรันตี ห่อนม้วย

บ่เจ็บเท่าธุลี สักหยาด

เจ็บแต่ท่านชั่งด้วย กล่ำน้อยหัวดำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org