หน้าแรก
 
คนพาล 1 พิมพ์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

พวกคนพาล มักทำให้การพบปะกัน การสนิทสนมกัน
หรือแม้กระทั่งบุญคุณที่ทำไว้เก่า สูญสิ้นไปหมด
บุญคุณที่ทำไว้ในพวกคนพาลนั้น
ถึงจะมีมากมายก็สูญเปล่า
เพราะคนพาลย่อมไม่รู้บุญคุณใคร

ชุณหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๔๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org