หน้าแรก
 
ผู้มีครอบครัว 1 พิมพ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ผู้มีครอบครัว
ควรช่วยเหลือมิตรสหาย
ควรแบ่งปัน เข้าใจจัดการ
บำรุงเลี้ยงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำทุกมื้อ

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๖๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org