หน้าแรก
 
พลัง พิมพ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ดวงจันทร์ก็มีพลัง
ดวงอาทิตย์ก็มีพลัง
สมณพรามหณ์ก็มีพลัง
ฝั่งทะเลก็มีพลัง
แต่สตรีมีพลังยิ่งกว่าพลังทั้งปวงนั้น

โลมสกัสสปชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๐๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org