หน้าแรก
 
การคบมิตร 4 พิมพ์
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ผู้ใด ประพฤติทางธรรม
แม้ประพฤติธรรมอยู่ก็ไม่สำคัญตัวผิด
ผู้นั้น เป็นคนชอบทำสิ่งที่บริสุทธิ์ มีปัญญา
จงไปคบหากับเขาเถิด

หลิททราคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๑๗


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org