หน้าแรก
 
วาจา พิมพ์
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ถ้อยวาจาของคนอื่นๆ
ผู้ใดเชื่อถือเป็นจริงเป็นจัง
ผู้นั้นจะต้องพลันแตกจากมิตรสหาย
และจะต้องประสบเวรภัยเป็นอันมาก

วัณณาโรหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๖๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org