หน้าแรก
 
พิจารณาด้วยธรรมะ พิมพ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

.....เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า เป็นอย่างไร

.....อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ

.....ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

.....วันหนึ่ง ๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี ลองพิจารณาดูเถิดว่าเวลาล่วงไปๆ เราทำอะไรบ้าง

.....เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของเราหรือเปล่า?

.....เราควรทำสิ่งใดบ้าง ? ควรเว้นสิ่งใดบ้าง?

.....การกระทำครั้งนี้ เหมาะสมกับตัวเราและฐานะเราแล้วหรือ?

.....ต้องพิจารณาอยู่เสมอ อย่าได้หลงตัวเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org