หน้าแรก
 
วิธีแก้ทุกข์ พิมพ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะๆ นั่งภาวนาสัมมาอรหังให้มากๆ ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org