หน้าแรก
 
ทำเพื่อตัวเอง พิมพ์
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖


.....ในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทำวิชชาอยู่ ท่านเคยถามทุกๆ คน ที่ทำวิชชา ถามว่า รู้ไหม เราทำวิชชานี้เพื่ออะไร ?

....ถามเรียงตัวเลย ให้ตอบทีละคน บางคนก็ตอบว่า..ทำเพื่อพระศาสนา ..ทำเพื่อวัด..ทำเพื่อหลวงพ่อ

....ตอบในทำนองนี้ทุกคน จนถามมาถึงยาย ยายก็ตอบหลวงพ่อว่า ที่มาทำวิชชาอยู่นี้ ลูกทำเพื่อตัวเอง
เป็นคำตอบที่หลวงพ่อท่านพอใจที่สุด

.....ท่านบอกว่า เออ ! ต้องอย่างนี้สิ จึงจะใช้ได้ ที่มาทำอยู่นี่ก็เพื่อช่วยตัวของตัวเอง ใครจะไปช่วยใครได้ ทำไปก็เพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org