หน้าแรก
 
ประโยชน์ตน และอื่น พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖


.....ยายทำเพื่อตัวเอง และเพื่อคนหมู่มากด้วย เราเกิดมา ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง ถ้าทำให้ตัวเองได้แล้ว ยังทำให้คนหมู่มากได้ ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org