หน้าแรก
 
เตรียมใจ พิมพ์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖


ยายอธิษฐานว่า "แม้จะเป็นโรคหนักหนาเพียงใดก็ตาม ขออย่าให้หมอปิดบังเลย ขอให้หมอบอกให้รู้หมด จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้"

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org