หน้าแรก
 
เวลาไม่คอยใคร พิมพ์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

.....พวกขี้เกียจ พวกนี้มันไม่มีปัญญาคิด ตื่นขึ้นมา ต้องคิดสิว่า เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็เดือน เดี๋ยวก็ปี เวลาผ่านไปไม่รอ อยากทำความดีอะไร ให้รีบทำ ให้ทำแต่ความดี ทำบุญก็โกยบุญ เอาบุญไป ทำบาปก็แบกบาปไป

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org