หน้าแรก
 
ต้องมีความดีเป็นฐาน พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖


คนที่ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีความดี แต่อยากดัง อยากมีชื่อเสียง อยากเป็นใหญ่ อย่างนี้ไปได้ไม่นานก็ตกกระป๋อง เพราะไม่มีฐานของความดีรองรับไว้ ยิ่งประกาศอย่างนี้ ยิ่งทำลายตัวเองเร็วขึ้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org