หน้าแรก
 
เอาหมู่คณะ พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖


ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ เราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคน ไปไหน จะวางตัวแบ่ง ข้าก็แน่ จะไม่มีหมู่คณะ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ก็จะไม่มีใครช่วย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org