หน้าแรก
 
มนุษย์สัมพันธ์ พิมพ์
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖


.....เราต้องเข้ากับคนให้ได้ เขาไม่พูดด้วย เราก็พูดกับเขา เดี๋ยวเขาก็พูดกับเราเอง
พวกที่หยิ่งคิดกันว่า พวกข้าก็แน่ กูก็แน่ พวกนี้อยู่คนละมุมโลกเลย เราต้องเข้ากับคนให้ได้ทุกชั้นทุกคน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้พึ่งพาอาศัยเขาได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org