หน้าแรก
 
ถอนเหตุแห่งทุกข์ พิมพ์
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

บุคคลถูกลูกศรใดแทงแล้วย่อมแล่นไปทั่วทิศ

ถอนลูกศรนั้นแล้ว ย่อมไม่แล่นและไม่จม

 

ข. มหา. ๒๙/๕๐๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org