หน้าแรก
 
อัฐมีบูชา พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำเตือน ๖ เป็นการบูชาพิเศษโดยเฉพาะด้วยการเวียนเทียนเหมือนที่ทำในวันสำคัญอื่นๆ เช่นวันมาฆบูชา เป็นต้น

อัฐมีบูชา ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอัฐมีบูชา

วันอัฐมีบูชา ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งพุทธกาล คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ในวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ โดยพวกกษัตริย์มัลละแห่งเมืองกุสินาราเป็นผู้ดำเนินการ สถานที่ถวายพระเพลิงคือ มกุฎพันธนเจดีย์ นอกเมืองกุสินารา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org