หน้าแรก
 
ค่ายคุณธรรม พิมพ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

sp500529_1.jpg

     ผู้อำนวยการเขตการศึกษาอ่างทอง ปลิดา กุลรุ่งโรจน์ นำทีมครูอาจารย์ และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอ่างทอง 47 โรงเรียน จำนวน 440 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูอาจารย์กว่า 60 คน และนักเรียนชาย 107 คน หญิง 267 คน เข้าอบรมแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.อ่างทอง ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องสัมมนา SPD7E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ.2550

sp500529_2.jpg

    หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การศึกษาพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม มารยาทชาวพุทธ พระคุณบิดามารดา วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น การดูแลสุขภาพตนเอง และเทคนิคการเรียนหนังสือให้เก่ง นอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษาบริเวณวัด เรียนรู้ระบบงานอาสาสมัครอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว เกิดความศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำมารู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีปัญญาและความพากเพียรในการเรียน และการทำความดี รู้จักการปฏิบัติตนกับบุคคลในสถานะต่างๆให้เหมาะสม และเป็นแกนนำของโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสมาอบรมต่อไปได้

และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีโครงการต่อเนื่องขึ้นอีก 4 รุ่นด้วยกัน ซึ่งมีนักเรียนมารับการอบรมกว่า 12,000 คน นับเป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเริ่มจุดประกายคุณธรรมจากจุดเล็กๆ ที่สำคัญของสังคม ซึ่งจะขยายตัวเป็นวงกว้างต่อไปในอนาคต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org