หน้าแรก
 
โทษแห่งกามคุณ พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

กามทั้งหลาย ตระการหวานชื่นใจ

ย่อมย่ำยีจิตโดยรูปร่างต่างๆ กัน

บุคคลพึงเห็นโทษในกามคุณแล้ว

เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด

 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๔

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org