หน้าแรก
 
ความซื่อสัตย์ พิมพ์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์

เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา

เสียสัตย์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org